Na een periode van vooruitkijken en afwachten zijn er nu belangrijke stappen gezet.

pasfoto Dhr Lips

Drs. D.T.C.M. Lips
Algemeen directeur Libéma

De heer Lips is toegetreden tot de Commissie van Aanbeveling en bekijkt hoe hij in die hoedanigheid een bijdrage kan leveren aan de realisatie van het project.

Door toenemende activiteiten wordt het bestuur momenteel gereorganiseerd. Een nieuwe secretaris en penningmeester zullen aanschuiven, waardoor de huidige samenstelling iets zal worden gewijzigd.

 

Henk Groenendaal foto Dirk Kreijkamp

Henk Groenendaal
foto Dirk Kreijkamp

Door nog immer onbeantwoorde vragen is de beoogde locatie nog steeds niet definitief. Onder tijdsdruk zijn daarom met kunstenaar Henk Groenendaal belangrijke nieuwe afspraken gemaakt. Hierdoor is de begroting van ons projectplan aanzienlijk teruggebracht. Onontbeerlijk voor de haalbaarheid.

Voor de educatieve en cultuurhistorische waarden van het project brengt dit nauwelijks veranderingen met zich mee.

Voor de maatschappelijke wel, omdat de mogelijk te gebruiken locatie hierdoor waarschijnlijk slechts op afspraak en niet gratis toegankelijk zal zijn. Wel wordt gewerkt aan een toegankelijke presentatie die op meerdere plekken kan worden ingezet.

logo (2)Hierdoor zal het project toch optimaal tot zijn recht komen. Vanuit Het Groene Woud is er onlangs, ter Stimulering Projectinitiatieven, een subsidie toegezegd waarmee ons projectplan door een extern bureau verder kan worden gespecificeerd en onderbouwd.

Dit is noodzakelijk om, voor de resterende begroting, subsidies en sponsorgelden te werven.

Aan de hand van de Tuin der Lusten zal met name de relatie tussen stad en platteland worden gepresenteerd. Inmiddels is aan ‘Van ‘t Laar Hof’ de opdracht verstrekt om op basis hiervan het projectplan nu zo snel mogelijk uit te werken.

 

 

 

Reacties via Facebook

reacties

Powered by Facebook Comments

«

Meer artikelen over: Nieuws