Het project ‘Reconstructie Tuin der Lusten’ is omvangrijk. Om met name de educatieve, maatschappelijke en cultuurhistorische waarden ervan optimaal tot hun recht te laten komen is een stichting opgericht. De akte hiertoe is op 22 november 2010 bij notaris Wedemeijer te Berlicum ondertekent door de oprichters.

Aansluitend is op de 25e de stichting in ‘s-Hertogenbosch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder de naam “Stichting Reconstructie Tuin der Lusten”.

Inmiddels heeft de stichting een onafhankelijk, deskundig bestuur, een adviseur en een commissie van aanbeveling.