De kostenopstelling voor dit project is te splitsen in personeel gerelateerde kosten en materiële kosten. De eerste groep is verreweg het grootst en zal moeten worden gefinancierd door subsidieverstrekkers en/of sponsoren. De materiële kosten bedragen ongeveer 20% van het totaalbedrag en zullen verreweg moeten worden gedragen door “vrienden van de reconstructie”.

In 2012 zullen we tijdens het studietraject een bedrag van € 2000,– aan aanloopkosten kwijt zijn. Dit is nodig voor de eerste materialen en promotiekosten. In 2011 hebben we onszelf gelukkig in twee boeiende lezingen voldoende kunnen bewijzen, waardoor de eerste donateurs overtuigd waren van het maatschappelijke belang en de educatieve waarde van dit project. Meerderen hebben inmiddels een bijdrage overgemaakt op rekening NL90 RABO o163 6766 23 t.n.v. Stichting Reconstructie Tuin der Lusten.

Met een bijdrage van € 20,- steunt men ons al in de aanloop naar het gewenste succes. Eind 2011 had de stichting € 125,- aan donaties ontvangen en de eerste maand van 2012 was daar nog eens € 370,- bijgekomen. Bovendien hebben we tussentijds van de “Stichting Oude Schildertechnieken” een bijdrage van € 343,- mogen ontvangen.

Kortom; een goed begin is gemaakt maar er is nog een lange weg te gaan!

Draagt u dit maatschappelijk en educatief waardevol project ook een warm hart toe? Voelt u zich er graag bij betrokken? Wilt u bijdragen aan het succes ervan? Velen zullen u daarvoor erkentelijk zijn! Niet alleen in 2016 of de aanloop erheen, maar ook vele jaren daarna!

Voor een bijdrage van € 20,– bent u al één jaar lang VRIEND VAN DE RECONSTRUCTIE. (meer hoeft niet, maar mag wel natuurlijk)

Hoe? Door uw donatie over te maken op

rekening NL90 RABO 0163 6766 23 t.n.v. Stichting Reconstructie Tuin der Lusten o.v.v. ‘vriend’.

 

Tijdens het verdere verloop zullen we van tijd tot tijd een lezing over de vorderingen en ervaringen verzorgen. Vrienden van de reconstructie zijn daarbij van harte welkom; gratis natuurlijk. Ook willen we zodra dat organisatorisch rond is onze vrienden via nieuwsbrieven op de hoogte houden. Op dit moment zouden we graag een vrijwilliger hierbij betrekken. Iemand die het project een warm hart toedraagt en die het leuk vindt om vrienden op de hoogte te houden van de voortgang bijvoorbeeld d.m.v. digitale nieuwsbrieven.