Hier gaan we graag verder in op de concrete financiering van het project. Maar u zult begrijpen dat we dat graag doen nadat we daarover overleg hebben gehad met (potentiële) sponsoren en/of subsidieverstrekkers.