Afgelopen jaren hebben we met velen contact gehad en daarbij ook telkens aangegeven voor praktisch elke samenwerking open te staan. Naarmate het project vordert zal daar ook zeker gebruik van worden gemaakt.

Wij denken hierbij allereerst aan de Stichting Oude Schildertechnieken en de Stichting Quadratura (opleiding oude schildertechnieken). Bij deze stichtingen zijn veel collega schilders betrokken die het project ondersteunen met deskundige inbreng al naar gelang de behoefte en mogelijkheden.

Maar zeker zo belangrijk is voor ons de samenwerking met en deskundige inbreng van enkele adviseurs, met wie we bijvoorbeeld via de ‘Eerste Bossche Beursvloer’ in contact zijn gekomen. Hun namen zullen we bij gelegenheid heel graag vermelden, want we zijn hen veel dank verschuldigd. Bijvoorbeeld voor het schrijven van een goed projectplan, het adviseren over financiering en het leggen van belangrijke contacten. Wij komen hier, na overleg, zeker uitgebreider op terug.

Verder blijven we open staan voor nieuwe samenwerkingen, zeker als dit het project op enigerlei wijze ten goede kan komen.