Het mag duidelijk zijn dat dit project vrij kostbaar is als we het grondig willen uitvoeren. En dat willen we, want de wijze van uitvoering bepaalt uiteindelijk de waarde van het eindresultaat. Dat betreft dan niet alleen voor het uiteindelijke drieluik, maar ook voor de over te dragen kennis. Deze kennisoverdracht kan natuurlijk kostendekkend zijn, maar belangrijk daarbij is wel dat het laagdrempelig blijft.

De kostenopstelling voor dit project is te splitsen in personeel gerelateerde kosten en materiële kosten. De laatste bedragen ongeveer 20% van het totaalbedrag en zullen verreweg moeten worden gedragen door “vrienden van de reconstructie”. Onder de eerste groep vallen posten als arbeid, deskundig advies, pr en dergelijke. Deze kosten zullen moeten worden gefinancierd uit sponsor- en subsidiebijdragen.

Door het tastbare resultaat en de maatschappelijke, educatieve en publicitaire waarde van alles rond de reconstructie hebben wij op onze beurt onze sponsoren ook weldegelijk iets te bieden.

Binnenkort, zodra de eerste resultaten tastbaar zijn en de publicitaire waarde ervan zichtbaar, zullen we dus met een gedegen projectplan en de eerste resultaten onder de arm sponsoren en subsidieverstrekkers benaderen.

Wilt u hierover meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Bij voorkeur door een mailtje te sturen naar onze contactpersoon die belast is met de dagelijkse gang van zaken: info@henkgroenendaal.com.