Allereerst beginnen we natuurlijk met het voorbereiden van de drager. Dit zijn de panelen waarop het drieluik is geschilderd. Vijfhonderd jaar geleden werd hiervoor kwartiers gezaagd Baltisch eikenhout gebruikt. Het hoe en waarom hiervan worden uitgebreid beschreven in de logboeken. De voorbereiding van de best mogelijke panelen begint in 2012. Dit betekent dat dan de panelen worden verlijmd om de juiste afmetingen te krijgen. Hierna worden de panelen met een huidenlijm geheel voorgelijmd, waarna daarop een ondergrond van krijt en lijm wordt aangebracht.

Vervolgens wordt de ondertekening minutieus overgebracht op de witte panelen.

detail van de te maken ondertekening

Dit alles zal waarschijnlijk nog in een eigen atelier gebeuren, in ieder geval voor wat betreft de buitenkanten van de zijluiken. Hierdoor is er op locatie meteen al een eerste resultaat zichtbaar, waardoor het vanaf het begin ook de moeite waard is voor de toeschouwer.

het opbrengen van een imprematura

Over de tekening wordt een imprematura aangebracht. Op de foto hiernaast, gemaakt bij een van de studiepanelen, is dit een ‘tempera grassa’ met loodwit en een beetje rode oker.

Hierna kan het eigenlijke schilderen van de reconstructie beginnen. Vanaf hier moeten we dat dus zeker op een toegankelijke plek gaan werken om zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe de Tuin der Lusten ‘groeit’. Aan de hand van paneeltjes, waarop voorgaande stappen zichtbaar blijven, kunnen we dan ook alle belangstellenden uitgebreid vertellen over gebruikte materialen en technieken. Hopelijk kunnen we daarbij dan ook alle denkbare vragen beantwoorden en wordt het project pas echt interessant voor een groot publiek.

detail van een eerder studiepaneel

Terwijl de studies gewoon doorlopen, begint de uiteindelijke reconstructie in 2013. Dit gebeurt zoveel mogelijk op een toegankelijke plek in ‘s-Hertogenbosch. Maar op afspraak kunnen we zeker vanaf het begin bezoekers ontvangen, ook zolang er nog in het eigen atelier gewerkt wordt. Hierbij kunnen ook lezingen worden verzorgd. Het studieprogramma en het schilderen van de reconstructie lopen stapsgewijs in elkaar over. De reconstructie moet begin 2016 klaar zijn; de studies lopen door tot kort voor de voltooiing. Hierdoor kunnen we in het jubileumjaar niet alleen het eindresultaat exposeren, maar daarbij ook ruim aandacht schenken aan de gebruikte materialen, technieken en de bewandelde weg.